Trang chủ | Liên hệ  
 
 
THÔNG BÁO

(V/v: Đăng ký thi chuyển giai đoạn và ghi danh vào năm thứ ba các lớp Cử nhân quốc tế khóa 16 và khóa cũ)

Chi tiết thông báo

 
                                                        THÔNG BÁO

                          DANH SÁCH CÁC LỚP CÓ SINH VIÊN
                               HỌC ONLINE TỪ 07/09/2020
 
                                         
                          Danh sách chi tiết các lớp có sinh viên tiếp tục học online từ 07/09/2020

 
THÔNG BÁO 

V/v: Đăng ký thi chuyển giai đoạn và ghi danh vào năm thứ ba
các lớp Cử nhân quốc tế khóa 16 và khóa cũ
                                                              
Thông báo thi chuyển giai đoạn năm thứ 3 khóa 16 


THÔNG BÁO 

Hướng dẫn sinh viên thi kết thúc học phần qua mạng Internet
                                                              
Hướng dẫn sinh viên thi kết thúc học phần qua mạng Internet 


THÔNG BÁO 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Trans phục vụ đào tạo trực tuyến cho Người học
                                                              
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANS TRONG ĐÀO TẠO TỪ XA_DÀNH CHO NGƯỜI HỌC 


 
THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên cử nhân quốc tế khóa 16

Chi tiết Danh sách sinh viên cử nhân quốc tế khóa 16

 

THÔNG BÁO

Quy định khảo thí và Quy tắc ứng xử của người học trong trường ĐH Thương Mại

Quy định học tập và khảo thí ĐTQT 2019
Quy tắc ứng xử của người học trong trường Đại học Thương mại

 
 
THÔNG BÁO

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020 khóa 14

Chi tiết thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 khóa 14

 
 
THÔNG BÁO

Lịch thi lại khóa 14 học kỳ 2 năm học 2018-2019

Chi tiết lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2018-2019 khóa 14

 
                                     THÔNG BÁO THỜI GIAN THI HẾT HỌC KỲ II

- Thời gian thi các học phần thi tự luận:
+ Ca 1: Bắt đầu từ 7h00
+ Ca 2: Bắt đầu từ 9h55
+ Ca 3: Bắt đầu từ 13h00
+ Ca 4: Bắt đầu từ 15h55

- Thời gian thi các học phần thi trắc nghiệm trên máy vi tính:
+ Ca 2: Bắt đầu từ 8h30
+ Ca 3: Bắt đầu từ 10h00
+ Ca 4: Bắt đầu từ 12h35
+ Ca 5: Bắt đầu từ 14h15
+ Ca 6: Bắt đầu từ 15h45

 


 


 
 
THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên khóa 15 chưa nộp giấy khám sức khỏe về trạm y tế

Danh sách sinh viên chưa nộp giấy khám sức khỏe về trạm y tế

 


 
                                                        THÔNG BÁO

Căn cứ luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn luật;
Căn cứ công văn số 451/BHXH-Q ngày 09/6/2016 về việc hướng dẫn thu tiền BHYT học sinh, sinh viên từ ngày 01/06/2016 và thông báo của trường Đại học Thương mại;
Khoa Đào tạo quốc tế thông báo về kế hoạch thu nộp tiền bảo hiểm y tế sinh viên như sau: - Thời gian nộp tiền hạn cuối cùng: 08/12/2018
- Mức tiền nộp:
+ Sinh viên CNTH năm thứ 3 và K51: 394.065 đ/sv (9 tháng)
+ Sinh viên CNTH năm thứ 2 và K52, K53: 525.420 đ/sv (12 tháng)
(Sinh viên nào không tham gia, phải photo thẻ bảo hiểm nộp cho khoa, khoa tổng hợp nộp cho y tế trường)
Hình thức nộp: Sinh viên nộp tiền và đăng ký thông tin bảo hiểm cho giáo viên quản lý lớp của mình.

 
Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019

Lịch thi cử nhân quốc tế khóa 13 học kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch thi cử nhân quốc tế khóa 14 học kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch thi cử nhân quốc tế khóa 15 học kỳ 1 năm học 2018-2019


 
Thông báo danh sách sinh viên chưa khám sức khỏe đến ngày 22/10/2018

danh sách sinh viên chưa khám sức khỏe đến ngày 22/10/2018

Lưu ý: SV đến khám sức khỏe lúc 7h30 ngày Chủ nhật 28/10/2018 tại tầng 1 nhà V-ĐHTM Mang theo 1 ảnh 4x6 , thẻ sinh viên và nộp tiền trước khi vào khám.
 
Thông báo danh sách vã mã lớp CN15

Danh sách và mã sv lớp CN15-DLA (Quản trị du lịch và dịch vụ tiếng Anh)

Danh sách và mã sv lớp CN15-DAA (Quản trị tổ chức chuyên sâu Quản trị dự án)

Danh sách và mã sv lớp CN15-DLF (Quản trị du lịch và dịch vụ tiếng Pháp)

Danh sách và mã sv lớp CN15-MAR (Quản trị marketing và bán hàng)

Danh sách và mã sv lớp CN15-MPP (Quản trị marketing và phân phối)

Danh sách và mã sv lớp CN15-NSA (Quản trị tổ chức chuyên sâu Quản trị nhân sự)

Danh sách và mã sv lớp CN15-NTA (Ngân hàng - Tài chính)

Danh sách và mã sv lớp CN15-STA (Khởi nghiệp)

Danh sách và mã sv lớp CN15-TNA (Tài chính - Ngân hàng -Bảo hiểm)


 
Thông báo thu học phí học kỳ 1 khóa 14 năm học 2018-2019

Chi tiết thông báo

 
THÔNG BÁO

                Tiết    Giờ mùa hè(01/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                      7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                      7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                      8h55 - 9h45
     4           9h40 - 10h30                     9h55 - 10h45
       5           10h35 - 11h25                   10h50 - 11h40

          Tiết          Giờ mùa hè(1/4-31/10)          Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6                    13h00 - 13h50                      13h00 - 13h50
7                    13h55 - 14h45                      13h55 - 14h45
8                    14h55 - 15h45                      14h55 - 15h45
       9                   15h55 - 16h45                      15h55 - 16h45        
  10                  16h50 - 17h40                      16h50 - 17h50    


 
 
www.vcu.edu.vn  

Trang chủ | Liên hệ