Trang chủ | Liên hệ  
 


 
                                     THÔNG BÁO THỜI GIAN THI

- Thời gian thi các học phần thi tự luận:
Ca 1: Bắt đầu từ 7h00           Ca 3: Bắt đầu từ 13h00
Ca 2: Bắt đầu từ 9h55           Ca 4: Bắt đầu từ 15h55

- Thời gian thi các học phần thi trắc nghiệm trên máy vi tính:
Ca 2: Bắt đầu từ 8h30
Ca 3: Bắt đầu từ 10h00
Ca 5: Bắt đầu từ 14h15

 
                                                        THÔNG BÁO

Căn cứ luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn luật;
Căn cứ công văn số 451/BHXH-Q ngày 09/6/2016 về việc hướng dẫn thu tiền BHYT học sinh, sinh viên từ ngày 01/06/2016 và thông báo của trường Đại học Thương mại;
Khoa Đào tạo quốc tế thông báo về kế hoạch thu nộp tiền bảo hiểm y tế sinh viên như sau: - Thời gian nộp tiền hạn cuối cùng: 08/12/2018
- Mức tiền nộp:
+ Sinh viên CNTH năm thứ 3 và K51: 394.065 đ/sv (9 tháng)
+ Sinh viên CNTH năm thứ 2 và K52, K53: 525.420 đ/sv (12 tháng)
(Sinh viên nào không tham gia, phải photo thẻ bảo hiểm nộp cho khoa, khoa tổng hợp nộp cho y tế trường)
Hình thức nộp: Sinh viên nộp tiền và đăng ký thông tin bảo hiểm cho giáo viên quản lý lớp của mình.

 
Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019

Lịch thi cử nhân quốc tế khóa 13 học kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch thi cử nhân quốc tế khóa 14 học kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch thi cử nhân quốc tế khóa 15 học kỳ 1 năm học 2018-2019


 
Thông báo danh sách sinh viên chưa khám sức khỏe đến ngày 22/10/2018

danh sách sinh viên chưa khám sức khỏe đến ngày 22/10/2018

Lưu ý: SV đến khám sức khỏe lúc 7h30 ngày Chủ nhật 28/10/2018 tại tầng 1 nhà V-ĐHTM Mang theo 1 ảnh 4x6 , thẻ sinh viên và nộp tiền trước khi vào khám.
 
Thông báo danh sách vã mã lớp CN15

Danh sách và mã sv lớp CN15-DLA (Quản trị du lịch và dịch vụ tiếng Anh)

Danh sách và mã sv lớp CN15-DAA (Quản trị tổ chức chuyên sâu Quản trị dự án)

Danh sách và mã sv lớp CN15-DLF (Quản trị du lịch và dịch vụ tiếng Pháp)

Danh sách và mã sv lớp CN15-MAR (Quản trị marketing và bán hàng)

Danh sách và mã sv lớp CN15-MPP (Quản trị marketing và phân phối)

Danh sách và mã sv lớp CN15-NSA (Quản trị tổ chức chuyên sâu Quản trị nhân sự)

Danh sách và mã sv lớp CN15-NTA (Ngân hàng - Tài chính)

Danh sách và mã sv lớp CN15-STA (Khởi nghiệp)

Danh sách và mã sv lớp CN15-TNA (Tài chính - Ngân hàng -Bảo hiểm)


 
Thông báo thu học phí học kỳ 1 khóa 14 năm học 2018-2019

Chi tiết thông báo

 
THÔNG BÁO

                Tiết    Giờ mùa hè(01/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                      7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                      7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                      8h55 - 9h45
     4           9h40 - 10h30                     9h55 - 10h45
       5           10h35 - 11h25                   10h50 - 11h40

          Tiết          Giờ mùa hè(1/4-31/10)          Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6                    13h00 - 13h50                      13h00 - 13h50
7                    13h55 - 14h45                      13h55 - 14h45
8                    14h55 - 15h45                      14h55 - 15h45
       9                   15h55 - 16h45                      15h55 - 16h45        
  10                  16h50 - 17h40                      16h50 - 17h50    


 
 
www.vcu.edu.vn  

Trang chủ | Liên hệ