Trang chủ | Liên hệ  
 
THÔNG BÁO

Mẫu file bài làm thi trực tuyến cho các đối tượng người học bắt đầu sử dụng từ năm học 2021-2022

Mẫu file bài làm thi trực tuyến cho các đối tượng người học bắt đầu sử dụng từ năm học 2021-2022


 
THÔNG BÁO

Hiện tại Nhà trường đăng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MS Teams và coi đây như một công cụ dự phòng trong trường hợp phần mềm Trans gặp lỗi phải mất nhiều thời gian để khắc phục. Khi được sự đồng ý của Nhà trường/Giảng viên thì Sinh viên mới được chuyển đổi sang hệ thống mới để học. Dưới đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng MS Teams cho Sinh viên (Lưu ý: sinh viên làm đúng theo các hướng dẫn khi đăng nhập lần đầu vào MS Teams; sinh viên có trách nhiệm bảo mật tài khoản MS Teams mà Trường đã cung cấp).

Tài liệu hướng dẫn đăng nhập và sử dụng MS Teams cho người học

Video hướng dẫn đăng nhập và sử dụng MS Teams cho người học

Video hướng dẫn thay đổi mật khẩu, reset mật khẩu MS Teams đối với người học


 
THÔNG BÁO

Hướng dẫn sử dụng GoogleMeet dành cho sinh viên

Chi tiết hướng dẫn sử dụng GoogleMeet dành cho sinh viên


 
                                                        THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn chuyển giai đoạn vào năm thứ 3 khóa 16 dự kiến như sau:
1. CN16-NSA: Ngày 30/6 và 02/07
2. CN16-TNA: Ngày 21/06 và 22 /06
3. CN16-DLA: Từ ngày 21/06 đến 24/06
4. CN16-MPP: Từ ngày 24/06 đến 25/06
5. CN16-ECO: Ngày 23/06 và 24 /06
6. CN16-NTA: Từ ngày 12/7 đến 14/7
7. CN16-MAR: Từ ngày 14/06 đến 22/06
8. CN16-DLF: Ngày 12/07
9. CN16-LOG: Ngày 15/7 và 16/7

Giáo viên quản lý lớp sẽ thông báo cách thức chi tiết phỏng vấn online tới lớp.

Những sinh viên đã đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ nhưng bị hoãn thi do ảnh hưởng dịch bệnh cần chờ thông báo tiếp theo của nhà trường và trường đối tác.

Sinh viên khóa cũ đã nộp hồ sơ phỏng vấn cần liên hệ với giáo viên quản lý lớp để biết thêm chi tiết.


 
                                     THÔNG BÁO THỜI GIAN THI HẾT HỌC KỲ II

- Thời gian thi các học phần thi tự luận, vấn đáp:
+ Ca 1: Bắt đầu từ 6h45
+ Ca 2: Bắt đầu từ 9h40
+ Ca 3: Bắt đầu từ 13h00
+ Ca 4: Bắt đầu từ 15h55


 
THÔNG BÁO

Mẫu File bài thi cho người học - 7.5.2021

Mẫu File bài thi cho người học - 7.5.2021


 
                                                 THÔNG BÁO 

            (v/v: Thông báo về việc sinh viên chưa đóng học phí học kỳ 2-20-21

Học kì 2 năm học 2020 - 2021 sắp kết thúc và sinh viên chuẩn bị thi hết học phần cuối kì, tuy nhiên đến nay vẫn còn một số sinh viên khóa 16 và khóa 17 hệ liên kết quốc tế chưa đóng học phí học kì 2 năm học 2020 - 2021.

Viện Hợp tác quốc tế - trường Đại học Thương mại thông báo:

1. Tất cả những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo phải đóng học phí muộn nhất ngày 11/05/2021.

2. Sau thời hạn trên mà sinh viên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí hoặc đóng muộn, sinh viên sẽ không được dự thi hết học phần học kì 2 năm 2020 - 2021.     

   
Danh sách sinh viên chưa đóng học phí   

 
                                        Thông báo số 80/TB-DHTM 

            (v/v: Thực hiện phòng, chống và ứng phó với dịch COVID – 19) 

     Thông báo số 80/TB-DHTM v/v: Thực hiện phòng, chống và ứng phó với dịch COVID – 19

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANS TRONG ĐÀO TẠO TỪ XA (DÀNH CHO NGƯỜI HỌC)

 
 
THÔNG BÁO

(Thời khóa biểu học kỳ 2 khóa 16,17 năm học 2020-2021)

Chi tiết thời khóa biểu học kỳ 2 khóa 16,17 năm học 2020-2021


 
 
THÔNG BÁO

(Lịch thi học kỳ I năm học 2020 - 2021)

Lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Khóa 16)

Lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Khóa 17)

Lịch thi đợt 2 học kỳ 1 năm 2020-2021 (Khóa 15)

 
 
THÔNG BÁO

(Quy định miễn học và miễn học phí học phần ngoại ngữ)

Quy định miễn học và miễn học phí học phần ngoại ngữ

 
 
THÔNG BÁO

                Tiết    Giờ mùa hè(01/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                      7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                      7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                      8h55 - 9h45
     4           9h40 - 10h30                     9h55 - 10h45
       5           10h35 - 11h25                   10h50 - 11h40

          Tiết          Giờ mùa hè(1/4-31/10)          Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6                    13h00 - 13h50                      13h00 - 13h50
7                    13h55 - 14h45                      13h55 - 14h45
8                    14h55 - 15h45                      14h55 - 15h45
       9                   15h55 - 16h45                      15h55 - 16h45        
  10                  16h50 - 17h40                      16h50 - 17h50    


 
 
THÔNG BÁO

(Thời khóa biểu học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ)

Chi tiết Thời khóa biểu học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ

 
 
THÔNG BÁO

(Danh sách sinh viên lớp hành chính)

Chi tiết danh sách sinh viên lớp hành chính

 
 
THÔNG BÁO

(V/v: Đăng ký thi chuyển giai đoạn và ghi danh vào năm thứ ba các lớp Cử nhân quốc tế khóa 16 và khóa cũ)

Chi tiết thông báo

 
                                                        THÔNG BÁO

                          DANH SÁCH CÁC LỚP CÓ SINH VIÊN
                               HỌC ONLINE TỪ 07/09/2020
 
                                         
                          Danh sách chi tiết các lớp có sinh viên tiếp tục học online từ 07/09/2020

 
THÔNG BÁO 

V/v: Đăng ký thi chuyển giai đoạn và ghi danh vào năm thứ ba
các lớp Cử nhân quốc tế khóa 16 và khóa cũ
                                                              
Thông báo thi chuyển giai đoạn năm thứ 3 khóa 16 


THÔNG BÁO 

Hướng dẫn sinh viên thi kết thúc học phần qua mạng Internet
                                                              
Hướng dẫn sinh viên thi kết thúc học phần qua mạng Internet 


THÔNG BÁO 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Trans phục vụ đào tạo trực tuyến cho Người học
                                                              
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANS TRONG ĐÀO TẠO TỪ XA_DÀNH CHO NGƯỜI HỌC 


 
www.vcu.edu.vn  

Trang chủ | Liên hệ